You are here

Acuut hartinfarct: aspirine voorgeschreven bij ontslag

Belang

Bij patiënten die een acuut hartinfarct doormaakten, zorgt het gebruik van aspirine ervoor dat de kans op overlijden en op complicaties vermindert. De rol van aspirine is hier duidelijk aangetoond. Uit studies blijkt dat het risico op een nieuw hartinfarct of complicaties met 20% kan verminderen.

Resultaten


Deelnemende ziekenhuizen


AZ Glorieux, RZ Heilig Hart Tienen, Sint-Franciskusziekenhuis, Mariaziekenhuis, AZ Damiaan, AZ Sint-Blasius, AZ Sint-Maarten, Jessa Ziekenhuis, AZ Turnhout, Imeldaziekenhuis, UZ Leuven, AZ Groeninge, OLV Ziekenhuis Aalst, Sint-Trudoziekenhuis, Ziekenhuis Oost-Limburg, Ziekenhuis Maas en Kempen, AZ Sint-Lucas Brugge

Definitie

Teller: aantal patiënten met een acuut hartinfarct die bij ontslag aspirine kregen voorgeschreven

Noemer: aantal patiënten met een acuut hartinfarct

Duiding

Uit een willekeurige steekproef van 425 patiënten in 17 ziekenhuizen van het Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven bleek dat quasi alle patiënten met acuut hartinfarct correct aspirine voorgeschreven kregen bij ontslag, en dit zowel in 2011 als 2012. Hiermee wordt de target (100%) bereikt.

Streefwaarde

Aspirine wordt bij ontslag (bij afwezigheid van tegenindicaties) voorgeschreven aan alle patiënten met een acuut hartinfarct, m.a.w. 100% van de patiënten dient het ziekenhuis te verlaten met een behandeling met aspirine.