You are here

Acuut hartinfarct: bèta-blokker voorgeschreven bij ontslag

Belang

Het lange termijn gebruik van bèta-blokkers door patiënten, welke een acuut hartinfarct doorgemaakt hebben, kan de kans op overlijden en morbiditeit verminderen. Studies hebben aangetoond dat het gebruik van bèta-blokkers geassocieerd wordt met 20% minder kans op overlijden of morbiditeit.

Resultaten

Interpretatie

Uit een willekeurige steekproef van 425 patiënten in 17 ziekenhuizen van het Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven bleek dat in 2012 94% van de patiënten bèta-blokkers kregen voorgeschreven bij ontslag. Alhoewel er een lichte stijging merkbaar is ten opzichte van 2011, werd de target (100%)  hiermee nog niet gehaald. Een nieuwe meting in 2014 zal nagaan of de stijgende trend  bevestigd wordt.


Deelnemende ziekenhuizen


AZ Sint-Maarten, AZ Glorieux, RZ Heilig Hart Tienen, Sint-Franciskusziekenhuis, Mariaziekenhuis, AZ Damiaan, AZ Sint-Blasius, AZ Sint-Maarten, Jessa Ziekenhuis, AZ Turnhout, Imeldaziekenhuis, UZ Leuven, AZ Groeninge, OLV Ziekenhuis Aalst, Sint-Trudoziekenhuis, Ziekenhuis Oost-Limburg, Ziekenhuis Maas en Kempen, AZ Sint-Lucas Brugge

Definitie

Teller: aantal patiënten met een acuut hartinfarct die bij ontslag een bète-blokker kregen voorgeschreven

Noemer: patiënten met een acuut myocard infarct

Streefwaarde

Bèta-blokkers worden (bij afwezigheid van tegenindicaties) bij ontslag voorgeschreven aan alle patiënten met een acuut hartinfarct, m.a.w. 100% van de patiënten dient het ziekenhuis te verlaten met een behandeling met bèta-blokkers.