You are here

Beveiliging en privacy

Beveiliging en privacy

Op deze elektronische uitwisseling van medische informatie zijn strenge beveiligingsmaatregelen van toepassing. Sommige van deze maatregelen zijn technisch:

  • Alle communicatie tussen instellingen wordt versleuteld en daarmee beveiligd tegen afluisteren.
  • Het is steeds duidelijk wie bepaalde informatie opvraagt (bijvoorbeeld doordat een huisarts de elektronische identiteitskaart moet gebruiken om toegang te krijgen).
  • Alle opvragingen worden gelogd op naam. Elke burger kan verzoeken dat wordt nagegaan wie welke van zijn of haar gezondheidsgegevens heeft opgevraagd.

Ook wettelijk is deze communicatie strikt geregeld. In het bijzonder geeft deze elektronische uitwisseling de zorgverlener geen fundamenteel bijkomende rechten:

  • Een zorgverlener die volgens de traditionele werkwijze (bv. via telefoon) niet het recht heeft om een resultaat op te vragen, mag dat via dit project ook niet.
  • Een zorgverlener mag enkel gegevens opvragen van patiënten waarmee er op dit ogenblik een behandelrelatie is. Een zorgverlener mag enkel die gegevens opvragen die van belang lijken voor de actuele behandeling.
  • Dit systeem van elektronische uitwisseling doet niets af aan de discretieplicht.

Verder heeft de burger een hoge mate van inspraak in welke gegevens met wie gedeeld mogen worden:

  • Ook al voorziet de wet er al lang in dat medische gegevens mogen worden uitgewisseld in het kader van een medische behandeling, werd voor dit project beslist dat de burger voorafgaande toestemming moet verlenen vooraleer enig document via dit systeem mag worden gedeeld.
  • De patiënt kan beslissen om bepaalde gegevens niet te delen.
  • De burger kan bepalen dat bepaalde artsen geen toegang krijgen tot zijn of haar gegevens in dit systeem.

Voor meer details over deze maatregels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, inclusief de aard van de uitgewisselde informatie: Uitgebreide info: Beveiliging en privacy