You are here

Het VznkuL wordt een vzw

Op 13 juni 2012 werden de oprichtingsstatuten van de vereniging zonder winstoogmerk plechtig ondertekend door de leden. Hierdoor wordt de feitelijke vereniging na 10 jaar een vzw.