You are here

Heup- of knieprothese: starten antibiotica-profylaxe

Belang

Het toedienen van antibioticum is bewezen effectief in het voorkomen van wondinfecties bij plaatsing van zowel een totale heup- als knieprothese. Deze antibiotica dienen op tijd en volgens de richtlijnen toegediend te worden. Dit wil zeggen dat de antibiotica correct opgestart, toegediend en terug gestopt dient te worden. Deze indicator meet of de antibiotica correct gestart werden, dus of de juiste antibiotica op het juiste moment toegediend werden.

Resultaten

Interpretatie

Het starten en stoppen van antibiotica werd nagegaan bij een willekeurige steekproef van 425 patiënten in 17 ziekenhuizen van het Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven.  Als we 2011 vergelijken met 2012, stellen we een verbetering vast in het correct starten van de antibiotica.


Deelnemende ziekenhuizen


O.L. Vrouwziekenhuis, AZ Glorieux, RZ Heilig Hart Tienen, Sint-Franciskusziekenhuis, Mariaziekenhuis, AZ Damiaan, Jessa Ziekenhuis, AZ Sint-Blasius, AZ Sint-Maarten, AZ Turnhout, Imeldaziekenhuis, UZ Leuven, AZ Groeninge, OLV Ziekenhuis Aalst, Sint-Trudoziekenhuis, Ziekenhuis Oost-Limburg, Ziekenhuis Maas en Kempen, AZ Sint-Lucas Brugge

Definitie

Teller: aantal patiënten met een heup- of knieprothese bij wie de antibiotica-profylaxe volgens de guidelines gestart is

Noemer: aantal patiënten met een heup- of knieprothese

Streefwaarde

Alle (100%) knie- of heupprothese patiënten krijgen antibiotica toegediend volgens de medische richtlijn.