You are here

Mark Waer volgt Wim Robberecht op als voorzitter

Het bestuurscomité van UZ Leuven draagt prof. dr. Mark Waer voor als voorzitter van de vzw met ingang van 1 oktober 2018. Hij volgt prof. dr. Wim Robberecht op die - in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder UZ Leuven - bestuurder wordt van het VznkuL in opvolging van prof. dr. Marc Decramer die vanaf 1 oktober 2018 met emeritaat is.