You are here

Nieuw coördinatieteam

De Algemene Vergadering van het Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven stelde een nieuw coördinatieteam samen. In tegenstelling tot vroeger, waarbij één voltijds coördinator werd benoemd, opteerde de Algemene Vergadering ervoor het coördinatorschap op te splitsen in drie complementaire functies:

Dhr. Hugo Casteleyn werd aangesteld als strategisch coördinator. Hij zal deze functie gedurende twee dagen per week opnemen. In zijn functie als ondervoorzitter van het VznkuL was hij reeds lang vertrouwd met de werking. Zijn ervaringen in de gezondheidssector o.a. als gedelegeerd bestuurder van AZ Sint-Blasius en de groepering tussen de drie ziekenhuizen (met het O.L.Vrouwziekenhuis Aalst en het AZ Glorieux Ronse), met daarnaast nog bijkomende opdrachten bij de overheid, ZorgNet Vlaanderen en dergelijke meer, bieden een grote meerwaarde voor het VznkuL.

Prof. dr. Caroline Weltens werd benoemd tot medisch coördinator (50%). Zij zal meer inhoudelijke slagkracht geven aan het klinische luik, de kernopdracht van het netwerk. Door haar achtergrond m.b.t. o.a. kwaliteitscontrole kreeg zij van de leden het vertrouwen om de artsen meer te betrekken bij de kwaliteitscultuur die het VznkuL vooropstelt. Daarnaast blijft zij tevens radiotherapeut-oncoloog in UZ Leuven.

Mevr. Marga Lavaerts, voorheen secretaris van het VznkuL, wordt nu administratief coördinator (50%). Zij blijft waken over de correcte toepassing van het samenwerkingsprotocol dat de leden hebben afgesloten en zal de verschillende werkgroepen verder ondersteunen.

Daarnaast kan het coördinatieteam nog steeds een beroep doen op de vaste secretaresse, mevr. Mia Van Roy.

Het nieuwe coördinatieteam is er – samen met de voorzitter prof. dr. Guy Mannaerts – van overtuigd dat met deze nieuwe ploeg een sterk elan aan het VznkuL gegeven zal worden.

Uiteraard kan u steeds terecht bij dit coördinatieteam met initiatieven die in het kennisnetwerk verder uitgebouwd kunnen worden.