You are here

Nieuwe voorzitter en bestuurders

De Algemene Vergadering van 8 december 2014 benoemde prof. dr. Wim Robberecht met ingang van 1 januari 2015 als opvolger van het voorzitterschap van prof. dr. Guy Mannaerts.

Tevens werd het ontslag van volgende bestuurders aanvaard: dr. Serge Vanderschueren en dhr. Erwin Bormans.

Volgende bestuurders werden benoemd voor een periode van vier jaar: dr. Stefaan Carlier, dr. Jo Leysen en prof. dr. Guy Bogaert.