You are here

Oncologisch handboek

Op vier domeinen wordt binnen het VznkuL een gezamenlijk oncologisch handboek ontwikkeld en geactualiseerd: Borsttumoren, Maag-darm-lever-galblaas, Respiratoire tumoren en Urologische tumoren.
Leden: artsen desbetreffende discipline, multidisciplinaire samenstelling.
Voor de andere domeinen stelt het LKI zijn richtlijnen ter beschikking van de leden van het VznkuL.