You are here

Patiënt

U bent op het patiëntenportaal van de “hub” van het Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven. Een “hub” is een samenwerkingsverband van ziekenhuizen die zich inzetten om uw zorgverlener zo goed mogelijke toegang te geven tot de medische gegevens die van belang zijn voor uw behandeling.

Achtergrondinformatie over dit nationale project vind u via de uitgebreide situering link.

Opdat de u behandelende zorgverleners toegang zouden krijgen tot uw zorggegevens, moet u daartoe éénmalig toestemming geven. Deze toestemming geldt voor het gehele nationale (Belgische) systeem. U kan o.a. die toestemming registreren of intrekken via een website van de federale overheid.

Meer informatie over de draagwijdte van die toestemming vindt u via de verklaring van toestemming link.