You are here

Uitbreiding VznkuL

Sinds april 2016 traden AZ Sint-Jan Brugge-Oostende en Jan Yperman Ziekenhuis toe tot het VznkuL.

Dit brengt het aantal leden van onze vzw op 25.