You are here

Vlaams ziekenhuisnetwerk KU Leuven publiceert kwaliteitsindicatoren

PERSBERICHT

Leuven, 23 juni 2014

 

Vlaams ziekenhuisnetwerk KU Leuven publiceert kwaliteitsindicatoren

 

Sinds 2010 maakt het Vlaams ziekenhuisnetwerk KU Leuven (VznkuL) kwaliteitsindicatoren op, die het nu ook publiceert. “Met de indicatoren willen we de kwaliteit in alle 19 ziekenhuizen van het netwerk verder verbeteren”, legt medisch netwerkcoördinator professor Caroline Weltens uit. Om bovendien tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar meer transparantie, zijn er plannen om de kwaliteitsmetingen verder uit te breiden en ook andere dan medisch-technische aspecten van de zorg op te nemen.

 

Zes indicatoren

Op de website van het Vlaams ziekenhuisnetwerk KU Leuven staan de globale resultaten van zes indicatoren, elk vergezeld van het streefcijfer (benchmark). Het is ook mogelijk om door te klikken naar ziekenhuisspecifieke resultaten. Verscheidene ziekenhuizen publiceren namelijk op hun website de eigen resultaten waardoor het mogelijk wordt om na te gaan hoe ze zich verhouden ten opzichte van het netwerk. Bij de zes gepubliceerde indicatoren zijn onder andere de frequentie van doorligwonden en het voorschrijven van aspirine aan patiënten die het ziekenhuis verlaten na een hartinfarct.

 

Zwakke schakels

Kwaliteitsindicatoren zijn een goed instrument om de kwaliteit in de zorg verder te verbeteren. “Op voorwaarde dat je gericht op zoek gaat naar de zwakke schakels in je zorgproces”, vertelt professor Weltens. “Een indicator waarop je 100 procent scoort is mooi, maar binnen een kwaliteitsbeleid verder niet erg bruikbaar. Een zwakke schakel daarentegen kun je verder analyseren en als uitgangspunt nemen voor een verbeterproject.”

Ze wijst verder nog op een belangrijk voordeel om kwaliteit aan te pakken op niveau van het volledige ziekenhuisnetwerk. “De verschillende ziekenhuizen inspireren elkaar bij de verbeterprojecten: zo kan een proces dat goed loopt in het ene ziekenhuis als voorbeeld dienen voor de aanpak elders. De kwaliteitsindicatoren dienen dus niet om een ranking op te maken, wel om de patiëntenzorg over het hele ziekenhuisnetwerk te verbeteren.”

 

Globale visie

Sinds enkele jaren groeit de aandacht voor transparantie en publieke verantwoording in de zorg. Patiënten hebben het recht om objectief geïnformeerd te worden over de zorgkwaliteit van ziekenhuizen. Met de publicatie van deze netwerkcijfers wil het VznkuL ook bij die tendens aansluiten.

Het valt trouwens te verwachten dat eenduidige en heldere informatie over de zorgkwaliteit binnen afzienbare tijd wettelijk zal worden verplicht. Professor Weltens merkt daarbij op dat we voor een echt goed beeld van de geboden zorgkwaliteit ons niet mogen beperken tot medisch-technische aspecten: “Zelfs na een perfect uitgevoerde ingreep met een goede opvolging kan de patiënt – terecht – ontevreden zijn over de zorg, als hij bijvoorbeeld te maken had met onredelijk lange wachttijden of er onvoldoende aandacht was voor zijn pijn. Vandaar dat we met het netwerk op termijn willen evolueren naar een meer globale visie op zorgkwaliteit, naar het voorbeeld van wat er nu al in Nederland gebeurt met de kwaliteitsvensters.”

 

Vlaams ziekenhuisnetwerk KU Leuven – VznkuL

Het Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven is een samenwerkingsverband tussen 19 Vlaamse ziekenhuizen verspreid over heel Vlaanderen. Het gaat over 18 algemene ziekenhuizen en 1 universitaire instelling. De volledige lijst van alle netwerkleden is terug te vinden via de website van het VznkuL.

 

Informatie voor de pers

  • Voor een interview met prof. dr. Caroline Weltens contacteert u Suzy Van Hoof op het nummer 0479 98 00 46.
  • Bekijk de kwaliteitsindicatoren via www.vznkul.be.