You are here

Zorgverlener

U bent op het zorgverlenersportaal van de “hub” van het Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven. Een “hub” is een samenwerkingsverband van ziekenhuizen die zich inzetten om uw zorgverlener zo goed mogelijke toegang te geven tot de medische gegevens die van belang zijn voor uw behandeling.

Achtergrondinformatie over dit nationale project vind u via deze link.

De toegang tot dit systeem is kosteloos. De verschillende samenwerkingsverbanden bieden in principe dezelfde standaard-informatie aan.

  • In de toekomst kan uw lokaal medisch dossier voorzien in functies om informatie uit dit systeem op te vragen en geïntegreerd weer te geven. In dat geval zou het voor de uitgewisselde inhoud geen verschil mogen maken via welke hub u de gegevens opvraagt.
  • Zolang dat niet kan, voorzien verschillende hubs eigen portaalsites.

Via het menu links kan u inloggen in de interactieve viewer van deze hub om documenten op te vragen uit het gehele systeem en diagnostische beelden uit het Leuvense samenwerkingsverband. Momenteel dient u zich daartoe eerst te registreren. We werken aan een systeem waarin u zich slechts eenmaal moet aanmelden met het eHealth-certificaat om toegang te krijgen tot verschillende diensten zoals de hub en de eHealthBox.

Vanuit het menu links kan u ook informatie opvragen over de maatregelen die in dit systeem genomen werden ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Naast de algemene reglementering wordt specifieke informatie gegeven over:

Door dit systeem te gebruiken, gaat u akkoord met de regels van het eHealth-systeem “hubs & metahub” (inclusief de reglementering voor de geïnformeerde toestemming en voor de therapeutische relatie) en met het reglement van de Leuvense hub. Dat laatste reglement beschrijft vooral de klemtonen in deze hub en hoe deze hub verzekert dat de nationale regels worden nageleefd. Het benadrukt verder de verantwoordelijkheden van vooral de zorginstellingen i.v.m. zaken zoals veiligheid en privacy. Aan externe artsen legt dat reglement evenwel geen bijkomende verplichtingen op boven deze uit het algemene systeem van de hubs, de al bestaande wetgeving, en de medische deontologie.