You are here

VZNHUB Home

De meeste Belgische ziekenhuizen werken samen aan een systeem waarmee een zorgverstrekker die een behandelrelatie met een patiënt kan bewijzen, toegang kan krijgen tot eerder verzamelde medische informatie over die patiënt in alle ziekenhuizen. Deze gegevensuitwisseling kan enkel nadat de burger daartoe toestemming heeft gegeven.

Vanuit het menu rechts kan u bijkomende informatie over dit project opvragen.

De hieronder aangeduide ziekenhuizen zijn rechtstreeks aangesloten op het Leuvense uitwisselingsverband.

Kaart België

In dit nationale project is er ook de informatie beschikbaar van ziekenhuizen die in andere samenwerkingsverbanden verenigd zijn. Surf voor meer informatie over deze andere samenwerkingsverbanden naar: