Arts-specialist in de fysische geneeskunde en revalidatie in AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV te Oostende tot 17-09-2020

Gemeente
Oostende
Specialisme
Arts-specialist in de fysische geneeskunde en revalidatie
Afsluitdatum
17/09/2020

ARTS-SPECIALIST IN DE FYSISCHE GENEESKUNDE EN REVALIDATIE

 

Uw functie:

Om onze medische teams te versterken, zijn wij op zoek naar een gedreven fysiotherapeut voor de campus Henri Serruys Oostende.

Voorwaarden:

 • Burger zijn van een lidstaat van de Europese Economische ruimte of van de Zwitserse bondstaat.
 • Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten.
 • Van onberispelijk gedrag zijn.
 • Lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.
 • Houder zijn van het diploma van arts.
 • Tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemachtigd zijn.
 • Bereid zijn samen te werken met de verschillende ziekenhuisdiensten en de genomen doelstellingen van de dienst en het ziekenhuis te helpen realiseren.
 • Verplichte aansluiting bij de groepspolis burgerlijke aansprakelijkheid van het AZ Sint-Jan Brugge – Oostende AV.

Uw profiel:

 • Erkenning arts-specialist in de fysische geneeskunde en revalidatie of laatstejaars assistent
 • Erkenning revalidatie is een meerwaarde
 • Capaciteit om zowel autonoom als in teamverband te kunnen werken
 • Communicatievaardigheid naar patiënten, alsook naar andere medewerkers in ziekenhuis toe

Aanbod:

 • Wij bieden een voltijdse of deeltijdse betrekking van arts-specialist op de campus Henri Serruys te Oostende
 • De basisactiviteiten zijn consultaties met bijhorende technische activiteiten, alsook EMG, ESWT
 • Er is een uitgebreide dienst kinesitherapie met wervelzuilrevalidatie, orthopedische en neurologische revalidatie, cardiale en pulmonale revalidatie, oncologische revalidatie
 • Verder is een SP-dienst aanwezig

Geïnteresseerd?

De kandidatuur, samen met de bewijsstukken, bezorgen aan AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, personeelsdienst campus Henri Serruys, Kaïrostraat 84 te 8400 Oostende of via e-mail: personeelsdienst.oostende@azsintjan.be

Extra Info: bij dr. Els Devos, diensthoofd fysiotherapie campus H. Serruys op het nummer 059 55 51 20 of e-mail Els.Devos@azsintjan.be

U kan ook terecht bij dr. Suzy Van Erum, coördinerend arts op het nummer 059 55 51 29 of e-mail CoordinerendArts.Oostende@azsintjan.be