Arts-specialist in de fysische geneeskunde en revalidatie (m/v) in AZ Sint-Lucas te Brugge tot 17-04-2020

Ziekenhuis
Gemeente
Brugge
Specialisme
Arts-specialist in de fysische geneeskunde en revalidatie (m/v)
Afsluitdatum
17/04/2020

Op de dienst fysische geneeskunde-reumatologie-revalidatie van het Algemeen Ziekenhuis Sint-Lucas, Sint-Lucaslaan 29, 8310 Brugge, is er een vacature voor een:

Arts-specialist in de fysische geneeskunde en revalidatie (m/v)

Het AZ Sint-Lucas te Brugge is een autonoom, middelgroot privaat ziekenhuis met een moderne bedrijfscultuur en christelijke levensvisie. Patiënten kunnen er in de 415 erkende bedden en het sterk uitgebouwde dagziekenhuis verzorgd worden. Daarnaast telt het AZ Sint-Lucas verschillende erkende ziekenhuisfuncties en tal van samenwerkingsverbanden met andere zorginstellingen. Het AZ Sint-Lucas is in het bezit van het NIAZ-kwaliteitslabel.

Profiel:

  • erkend zijn als arts-specialist in de fysische geneeskunde;
  • u werkt deeltijds/voltijds met ingang vanaf 01/01/2021;
  • kennis van locomotorische echografie en echogeleide infiltraties;
  • interesse en bijkomende specialisatie in het EMG-onderzoek;
  • erkenning of bereidheid tot het behalen van de bijkomende titel van bijzondere beroepsbekwaamheid voor functionele en professionele revalidatie van personen met een handicap;
  • bijkomende opleiding in de sportgeneeskunde en manuele geneeskunde strekken tot aanbeveling.

Schriftelijke kandidatuurstellingen met curriculum vitae worden verwacht ten laatste op 17 april 2020 bij de heer F. Lippens, voorzitter Raad van Bestuur, de heer N. Dierickx, algemeen directeur, dr. D. Bernard, medisch directeur, dr. J. Arts, voorzitter Medische Raad, dr. B. Maeyaert, medisch diensthoofd fysische geneeskunde-reumatologie-revalidatie en dr. D. Slock, fysische geneeskunde-reumatologie-revalidatie.

Bijkomende informatie kan bekomen worden bij dr. D. Slock, fysische geneeskunde- reumatologie-revalidatie, tel. 050 36 50 39, dominique.slock@stlucas.be