Oftalmoloog in AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV te Oostende tot 18-09-2020

Gemeente
Oostende
Specialisme
Oftalmoloog
Afsluitdatum
18/09/2020

OFTALMOLOOG

 

Uw functie:

Om onze medische teams te versterken, zijn wij op zoek naar een enthousiaste arts-specialist in de oftalmologie.

Voorwaarden:

  • Burger zijn van een lidstaat van de Europese Economische ruimte of van de Zwitserse bondstaat.
  • Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
  • De burgerlijke en politieke rechten bezitten.
  • Van onberispelijk gedrag zijn.
  • Lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.
  • Houder zijn van het diploma van arts.
  • Tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemachtigd zijn.
  • Bereid zijn samen te werken met de verschillende ziekenhuisdiensten en de genomen doelstellingen van de dienst en het ziekenhuis te helpen realiseren.
  • Verplichte aansluiting bij de groepspolis burgerlijke aansprakelijkheid van het AZ Sint-Jan Brugge – Oostende AV.

Uw profiel:

De kandidaat moet erkend zijn als arts-specialist in de oftalmologie

Aanbod:

Voltijdse betrekking van arts-specialist in de dienst oftalmologie.

Geïnteresseerd?

De kandidatuur, samen met de bewijsstukken, bezorgen aan AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, personeelsdienst campus Henri Serruys, Kaïrostraat 84 te 8400 Oostende of via e-mail: personeelsdienst.oostende@azsintjan.be

Extra info: bij dr. Katty Bourgoignie, diensthoofd oftalmologie campus H. Serruys op het nummer 059 55 51 22 of e-mail Katty.Bourgoignie@azsintjan.be

U kan ook terecht bij dr. Suzy Van Erum, coördinerend arts op het nummer 059 55 51 29 of e-mail CoordinerendArts.Oostende@azsintjan.be