Oogarts in AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV te Brugge tot 28-08-2020

Gemeente
Brugge
Specialisme
Oogarts
Afsluitdatum
28/08/2020

Oogarts

 

Uw functie:

Om onze medische teams te versterken, zijn wij op zoek

naar een enthousiaste arts-specialist in de dienst oogziekten.

 

Voorwaarden:

 • Burger zijn van een lidstaat van de Europese Economische ruimte of van de Zwitserse bondstaat.
 • Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten.
 • Van onberispelijk gedrag zijn.
 • Lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.
 • Houder zijn van het diploma van arts.
 • Tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemachtigd zijn.
 • Bereid zijn samen te werken met de verschillende ziekenhuisdiensten en de genomen doelstellingen van de dienst en het ziekenhuis te helpen realiseren.
 • Verplichte aansluiting bij de groepspolis burgerlijke aansprakelijkheid van het AZ Sint-Jan Brugge – Oostende AV.

Uw profiel:

De kandidaat moet voldoen aan volgende specifieke voorwaarden:

 • erkend zijn als oogarts
 • bijzondere bekwaming in de heelkundige behandeling van vitreoretinale ziekten

Aanbod:

Voltijdse betrekking van oogarts op de campus

Sint-Jan Brugge.

 

Geïnteresseerd?

De kandidatuur, samen met de bewijsstukken, moet

ingediend worden uiterlijk op 28 augustus 2020 bij de

voorzitter van de Raad van Bestuur van het AZ Sint-Jan

Brugge-Oostende AV, Ruddershove 10 te 8000 Brugge.

 

Extra info:

Bij dr. Bart Lafaut, arts-diensthoofd oogziekten, via bart.lafaut@azsintjan.be