Orthopedisch chirurg in AZ Sint-Lucas te Brugge tot 30-04-2020

Ziekenhuis
Gemeente
Brugge
Specialisme
Orthopedisch chirurg
Afsluitdatum
30/04/2020

Op de dienst orthopedische heelkunde van het Algemeen Ziekenhuis Sint-Lucas, Sint-Lucaslaan 29, 8310 Brugge is er een vacature voor een:


Voltijds orthopedisch chirurg met bijzondere bekwaamheid in handchirurgie en microscopische chirurgie binnen de associatie orthopedische heelkunde in het AZ Sint-Lucas en AZ Sint-Jan Brugge (M/V)

Het AZ Sint-Lucas is een autonoom, middelgroot privaat ziekenhuis met een moderne bedrijfscultuur en christelijke levensvisie. Patiënten kunnen er in de 415 erkende bedden en het sterk uitgebouwde dagziekenhuis verzorgd worden. Daarnaast telt het AZ Sint-Lucas verschillende erkende ziekenhuisfuncties en tal van samenwerkingsverbanden met andere zorginstellingen. Het AZ Sint-Lucas is in het bezit van het NIAZ-kwaliteitslabel.

Profiel:

  • Erkend zijn als arts-specialist in de orthopedische heelkunde;
  • Benoeming als staflid in AZ Sint-Lucas en toegelaten arts in AZ Sint-Jan;
  • Deelname aan de handwacht is vereist;
  • Voorziene startdatum: te bespreken.


Schriftelijke kandidatuurstellingen met curriculum vitae worden verwacht ten laatste op 30 april 2020 bij de heer Frank Lippens, voorzitter Raad van Bestuur, de heer Niko Dierickx, algemeen directeur, dr. Dirk Bernard, medisch directeur, dr. Joris Arts, voorzitter Medische Raad en dr. Geert Van Damme, medisch diensthoofd orthopedische heelkunde

Bijkomende informatie kan bekomen worden bij dr. Geert Van Damme, orthopedische heelkunde, tel. 050 36 53 21 of via mail geert.vandamme@stlucas.be