ORTHOPEDISCH OF PLASTISCH CHIRURG in AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV te Brugge tot 31-03-2020

Gemeente
Brugge
Specialisme
ORTHOPEDISCH OF PLASTISCH CHIRURG
Afsluitdatum
31/03/2020

ORTHOPEDISCH OF PLASTISCH CHIRURG

met bijzondere bekwaming in handchirurgie en microchirurgie

Uw functie:

Om onze medische teams te versterken, zijn wij op zoek naar een enthousiaste tijdelijk aangenomen arts-specialist in de dienst orthopedie.

Voorwaarden:

  • Burger zijn van een lidstaat van de Europese Economische ruimte of van de Zwitserse bondstaat.
  • Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
  • De burgerlijke en politieke rechten bezitten.
  • Van onberispelijk gedrag zijn.
  • Lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.
  • Houder zijn van het diploma van arts.
  • Tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemachtigd zijn.
  • Bereid zijn samen te werken met de verschillende ziekenhuisdiensten en de genomen doelstellingen van de dienst en het ziekenhuis te helpen realiseren.
  • Verplichte aansluiting bij de groepspolis burgerlijke aansprakelijkheid van het AZ Sint-Jan Brugge – Oostende AV.

 

Uw profiel:

De kandidaat moet voldoen aan volgende specifieke voorwaarden:

  • erkend zijn als orthopedisch of plastisch chirurg met bijzondere bekwaming in handchirurgie en microchirurgie

Aanbod:

Voltijdse betrekking van tijdelijk aangenomen arts-specialist voor onmiddellijke indiensttreding in de dienst orthopedie van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, campus Brugge.

Geïnteresseerd?

De kandidatuur, samen met de bewijsstukken, moet ingediend worden uiterlijk op 31 maart 2020 bij de  voorzitter van de Raad van Bestuur van het AZ Sint-Jan

Brugge-Oostende AV, Ruddershove 10 te 8000 Brugge.

Extra info:

Bij dr. Bart Berghs, arts-diensthoofd orthopedie, via bart.berghs@azsintjan.be