RADIOTHERAPEUT in AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV te Brugge tot 29-02-2020

Gemeente
Brugge
Specialisme
RADIOTHERAPEUT
Afsluitdatum
29/02/2020

Uw functie:

 • Om onze medische teams te versterken, zijn wij op zoek naar een enthousiaste arts-specialist in de dienst radiotherapie.

Voorwaarden:

 • Burger zijn van een lidstaat van de Europese Economische ruimte of van de Zwitserse bondstaat.
 • Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten.
 • Van onberispelijk gedrag zijn.
 • Lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.
 • Houder zijn van het diploma van arts.
 • Tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemachtigd zijn.
 • Bereid zijn samen te werken met de verschillende ziekenhuisdiensten en de genomen doelstellingen van de dienst en het ziekenhuis te helpen realiseren.
 • Verplichte aansluiting bij de groepspolis burgerlijke aansprakelijkheid van het
  AZ Sint-Jan Brugge – Oostende AV.

Uw profiel:

De kandidaat moet voldoen aan de volgende specifieke voorwaarden:

 • erkend zijn als arts-specialist in de radiotherapie. Artsen-specialisten in opleiding met perspectief tot erkenning in 2020 kunnen ook solliciteren.
 • beroepservaring is een meerwaarde.
 • het bezitten van een PhD titel is een meerwaarde.
 • ervaring hebben met de meest recente bestralings-technieken, alsook met stereotactie.
 • een brede klinische interesse hebben met o.a. grondige kennis van de pelviene oncologie en neuro-oncologie.

Aanbod:

Voltijdse betrekking van radiotherapeut op de campus
Sint-Jan Brugge.

Geïnteresseerd?

De kandidatuur, samen met de bewijsstukken, moet ingediend worden uiterlijk op 29 februari 2020 bij de voorzitter van de Raad van Bestuur van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, Ruddershove 10 te 8000 Brugge.

Extra info:
Bij dr. Sarah Roels, contactpersoon radiotherapie,

tel 050 45 99 28 of via sarah.roels@azsintjan.be