Resident Kinderarts in AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV te Oostende tot 18-09-2020

Gemeente
Oostende
Specialisme
Resident Kinderarts
Afsluitdatum
18/09/2020

RESIDENT KINDERARTS

 

Uw functie:

Om onze medische teams te versterken, zijn wij op zoek naar een enthousiaste resident pediatrie voor de campus Henri Serruys Oostende.

Voorwaarden:

 • Burger zijn van een lidstaat van de Europese Economische ruimte of van de Zwitserse bondstaat.
 • Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten.
 • Van onberispelijk gedrag zijn.
 • Lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.
 • Houder zijn van het diploma van arts.
 • Tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemachtigd zijn.
 • Bereid zijn samen te werken met de verschillende ziekenhuisdiensten en de genomen doelstellingen van de dienst en het ziekenhuis te helpen realiseren.
 • Verplichte aansluiting bij de groepspolis burgerlijke aansprakelijkheid van het AZ Sint-Jan Brugge – Oostende AV.

Uw profiel:

de kandidaat moet voldoen aan volgende specifieke voorwaarden:

 • U bezit of behaalt weldra een diploma arts-specialist in de pediatrie.
 • U bent geïnteresseerd in algemene pediatrie.
 • U bent beschikbaar voor minimum 6 maand met de mogelijkheid tot verlenging.

Aanbod:

 • U werkt in een modern uitgerust opleidingsziekenhuis met een dynamisch team van pediaters en medewerkers.
 • U versterkt het team van kinderartsen voor de zorg op pediatrie, materniteit met N*-functie en spoedopname.
 • We zetten in op teamgeest en hebben oog voor een gezonde work-life balance.

Geïnteresseerd?

De kandidatuur, samen met de bewijsstukken, bezorgen aan AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, personeelsdienst campus Henri Serruys, Kaïrostraat 84 te 8400 Oostende of via e-mail: personeelsdienst.oostende@azsintjan.be

Extra Info: Dr. Ann. Verschelde, diensthoofd pediatrie campus Henri Serruys, t: 059 55 51 55 of e-mail: ann.verschelde@azsintjan.be en dr. Kate Sauer, diensthoofd pediatrie campus AZ Sint-Jan, t: 050 45 27 40 of e-mail: kate.sauer@azsintjan.be

U kan ook terecht bij dr. Suzy Van Erum, coördinerend arts op het nummer 059 55 51 29 of e-mail CoordinerendArts.Oostende@azsintjan.be