Spoedarts in AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV te Oostende tot 30-06-2020

Gemeente
Oostende
Specialisme
Spoedarts
Afsluitdatum
30/06/2020

SPOEDARTS

 

Uw functie:

Om onze medische teams te versterken, zijn wij op zoek naar een enthousiaste spoedarts voor de campus Henri Serruys Oostende.

Voorwaarden:

 Burger zijn van een lidstaat van de Europese Economische ruimte of van de Zwitserse bondstaat.

 Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.

 De burgerlijke en politieke rechten bezitten.

 Van onberispelijk gedrag zijn.

 Lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.

 Houder zijn van het diploma van arts.

 Tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemachtigd zijn.

 Bereid zijn samen te werken met de verschillende ziekenhuisdiensten en de genomen doelstellingen van de dienst en het ziekenhuis te helpen realiseren.

 Verplichte aansluiting bij de groepspolis burgerlijke aansprakelijkheid van het AZ Sint-Jan Brugge – Oostende AV.

 

Uw profiel:

De kandidaat moet voldoen aan de volgende specifieke voorwaarden:

 arts-specialist in de urgentiegeneeskunde of

 arts-specialist met bijzondere beroepstitel in de urgentiegeneeskunde of

 arts-specialist in de acute geneeskunde of

 arts met brevet acute geneeskunde

Aanbod:

 Een aangename werkomgeving met een gemotiveerde equipe

 wij bieden een voltijdse betrekking aan op de dienst spoedgevallen campus Henri Serruys

Geïnteresseerd?

De kandidatuur, samen met de bewijsstukken, bezorgen aan AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, personeelsdienst campus Henri Serruys, Kaïrostraat 84 te 8400 Oostende of via e-mail: personeelsdienst.oostende@azsintjan.be

Extra Info: Bij dr. Thierry Schissler, spoedgevallen campus H. Serruys op het nummer 059 55 52 07 of per e-mail thierry.schissler@azsintjan.be

U kan ook terecht bij dr. Suzy Van Erum, coördinerend arts op het nummer 059 55 51 29 of e-mail CoordinerendArts.Oostende@azsintjan.be