Spoedarts in AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV te Oostende tot 31-12-2021

Gemeente
Oostende
Specialisme
Spoedarts
Afsluitdatum
31/12/2021

Spoedarts


Uw functie:

 • Om onze medische teams te versterken, zijn wij op zoek naar een enthousiaste spoedarts voor de campus Henri Serruys

Voorwaarden:

 • Burger zijn van een lidstaat van de Europese Economische ruimte of van de Zwitserse bondstaat.
 • Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken,  gecoördineerd op 18 juli 1966.
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten.
 • Van onberispelijk gedrag zijn.
 • Lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.
 • Houder zijn van het diploma van arts.
 • Tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemachtigd zijn.
 • Bereid zijn samen te werken met de verschillende ziekenhuisdiensten en de genomen doelstellingen van de dienst en het ziekenhuis te helpen realiseren.
 • Verplichte aansluiting bij de groepspolis burgerlijke aansprakelijkheid van het AZ Sint-Jan Brugge – Oostende AV.

Uw profiel:
De kandidaat moet erkend/houder zijn van volgende:

 • Arts-specialist in de urgentiegeneeskunde of 
 • Arts-specialist met bijzondere beroepstitel in de urgentiegeneeskunde of
 • Arts-specialist in de acute geneeskunde of 
 • Arts met brevet acute geneeskunde


Aanbod:

 • Een aangename werkomgeving met een gemotiveerde equipe 
 • Wij bieden een voltijdse betrekking op de dienst
 • spoedgevallen op de campus Henri Serruys


Geïnteresseerd?
De kandidatuur, samen met de bewijsstukken, bezorgen aan AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, personeelsdienst
campus Henri Serruys, Kaïrostraat 84 te 8400 Oostende of via e-mail: personeelsdienst.oostende@azsintjan.be

Extra info:
Bij dr. Thierry Schissler, adjunct diensthoofd spoedgevallen, op het nummer 059 55 52 07 of via email
thierry.schissler@azsintjan.be