Zaalarts Cardiologie in AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV te Oostende tot 17-09-2020

Gemeente
Oostende
Specialisme
Zaalarts Cardiologie
Afsluitdatum
17/09/2020

2DE ZAALARTS CARDIOLOGIE

 

Uw functie:

Om onze medische teams te versterken, zijn wij op zoek naar een enthousiaste zaalarts cardiologie voor de campus Henri Serruys Oostende.

Voorwaarden:

 • Burger zijn van een lidstaat van de Europese Economische ruimte of van de Zwitserse bondstaat.
 • Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten.
 • Van onberispelijk gedrag zijn.
 • Lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.
 • Houder zijn van het diploma van arts.
 • Tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemachtigd zijn.
 • Bereid zijn samen te werken met de verschillende ziekenhuisdiensten en de genomen doelstellingen van de dienst en het ziekenhuis te helpen realiseren.
 • Verplichte aansluiting bij de groepspolis burgerlijke aansprakelijkheid van het AZ Sint-Jan Brugge – Oostende AV.

Uw profiel:

De kandidaat moet houder zijn van de academische graad van arts

Aanbod:

 • Een aangename werkomgeving met een gemotiveerde equipe
 • wij bieden een betrekking van zaalarts cardiologie op de campus Henri Serruys

Geïnteresseerd?

De kandidatuur, samen met de bewijsstukken, bezorgen aan AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, personeelsdienst campus Henri Serruys, Kaïrostraat 84 te 8400 Oostende of via e-mail: personeelsdienst.oostende@azsintjan.be

Extra Info: bij dr. Mehran Tahmaseb, diensthoofd cardiologie campus H. Serruys op het nummer 059 55 52 97 of e-mail mehran.tahmaseb@azsintjan.be

U kan ook terecht bij dr. Suzy Van Erum, coördinerend arts op het nummer 059 55 51 29 of e-mail CoordinerendArts.Oostende@azsintjan.be