Anesthesist met de bijzondere beroepstitel Urgentiegeneeskunde in AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV te Brugge tot 31-01-2021

Gemeente
Brugge
Specialisme
Anesthesist met de bijzondere beroepstitel Urgentiegeneeskunde
Afsluitdatum
31/01/2021

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV is op zoek naar m/v:

Anesthesist met de bijzondere beroepstitel Urgentiegeneeskunde

Uw functie:

Om onze medische teams te versterken, zijn wij op zoek

naar een enthousiaste arts-specialist in het departement anesthesie – kritische zorgen.

 

Voorwaarden:

 • Burger zijn van een lidstaat van de Europese Economische ruimte of van de Zwitserse bondstaat.
 • Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten.
 • Van onberispelijk gedrag zijn.
 • Lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.
 • Houder zijn van het diploma van arts.
 • Tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemachtigd zijn.
 • Bereid zijn samen te werken met de verschillende ziekenhuisdiensten en de genomen doelstellingen van de dienst en het ziekenhuis te helpen realiseren.
 • Verplichte aansluiting bij de groepspolis burgerlijke aansprakelijkheid van het AZ Sint-Jan Brugge – Oostende AV.

 

 

Uw profiel:

De kandidaat moet voldoen aan volgende specifieke voorwaarden:

 • specialist in de Anesthesie en Reanimatie
 • houder zijn van de bijzondere beroepstitel Urgentiegeneeskunde.
 • in het bezit zijn van certificaat rampen-geneeskunde en rampenmanagement
 • erkend als ETC (of soortgelijk) instructeur
 • minstens 3 jaar relevante ervaring hebben op de spoedgevallendienst

 

Aanbod:

Voltijdse betrekking van arts-specialist in het departement anesthesie – kritische zorgen, op de campus Sint-Jan Brugge, vanaf 1 maart 2021.

 

Geïnteresseerd?

De kandidatuur, samen met de bewijsstukken, moet ingediend worden uiterlijk op 31 januari 2021 bij de voorzitter van de Raad van Bestuur van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, Ruddershove 10 te 8000 Brugge.

 

Extra info:

Bij dr. Nicolas Müller, arts-departementshoofd anesthesie – kritische zorgen, via nicolas.muller@azsintjan.be