Arts-specialist algemene heelkunde in AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV te Oostende tot 29-01-2021

Gemeente
Oostende
Specialisme
Arts-specialist algemene heelkunde
Afsluitdatum
29/01/2021

Arts-specialist algemene heelkunde


Uw functie:
Om onze medische teams te versterken, zijn wij op zoek naar een enthousiaste arts-specialist algemene heelkunde voor de campus Henri Serruys Oostende.

Voorwaarden:

 • Burger zijn van een lidstaat van de Europese Economische ruimte of van de Zwitserse bondstaat.
 • Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten.
 • Van onberispelijk gedrag zijn.
 • Lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.
 • Houder zijn van het diploma van arts.
 • Tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemachtigd zijn.
 • Bereid zijn samen te werken met de verschillende ziekenhuisdiensten en de genomen doelstellingen van de dienst en het ziekenhuis te helpen realiseren.
 • Verplichte aansluiting bij de groepspolis burgerlijke aansprakelijkheid van het AZ Sint-Jan Brugge – Oostende AV.

Uw profiel:

 • De kandidaat moet voldoen aan volgende specifieke voorwaarden:
 • Erkend zijn als arts-specialist in de algemene heelkunde met bijzondere bekwaming in bariatrische, buikwand en colorectale chirurgie.
 • Bijzondere interesse in minimaal invasieve technieken, alsook in robotchirurgie.
 • Een grondige kennis van proctologische heelkunde is sterk aanbevolen.
 • Samenwerking in associatieverband met de leden van het team “Algemene, Thoracale en vasculaire heelkunde” van het AZ Sint Jan Brugge-Oostende is vanzelfsprekend.

Aanbod:

 • Een aangename werkomgeving met een gemotiveerde equipe.
 • Wij bieden een voltijds betrekking aan op de dienst heelkunde op de campus Henri Serruys.

Geïnteresseerd?
De kandidatuur, samen met de bewijsstukken, moet ingediend worden uiterlijk op 29 januari 2021 bij AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, personeelsdienst campus Henri Serruys, Kaïrostraat 84 te 8400 Oostende of via e-mail: personeelsdienst.oostende@azsintjan.be
Extra Info: Bij dr. Lieven Deruyter, diensthoofd heelkunde campus H. Serruys op het nummer 059 55 52 25 of via e-mail lieven.deruyter@azsintjan.be