Arts–specialist in de reumatologie (m/v) in AZ Sint-Lucas te Brugge tot 01-05-2021

Ziekenhuis
Gemeente
Brugge
Specialisme
Arts–specialist in de reumatologie (m/v)
Afsluitdatum
01/05/2021

Op de dienst fysische geneeskunde, reumatologie en revalidatie van het Algemeen Ziekenhuis Sint-Lucas, Sint-Lucaslaan 29, 8310 Brugge, is er een vacature voor een:


Arts–specialist in de reumatologie (m/v)


Het AZ Sint-Lucas te Brugge is een autonoom, middelgroot privaat ziekenhuis met een moderne bedrijfscultuur en christelijke levensvisie. Patiënten kunnen er in de 415 erkende bedden en het sterk uitgebouwde dagziekenhuis verzorgd worden. Daarnaast telt het AZ Sint-Lucas verschillende ziekenhuisfuncties en tal van samenwerkingsverbanden met andere zorginstellingen.
Het AZ Sint-Lucas is in het bezit van het NIAZ-kwaliteitslabel.


Profiel:
- erkend zijn als arts-specialist in de reumatologie
- bijkomende interesse in de echografie alsook revalidatie strekt tot aanbeveling
- voorziene startdatum: 1 januari 2022


Schriftelijke kandidatuursstellingen met curriculum vitae worden verwacht ten laatste op 01/05/2021 bij de heer Frank Lippens, voorzitter Raad van Bestuur, de heer Niko Dierickx, algemeen directeur, dr. Stefan De Moor, medisch directeur, dr. Joris Arts, voorzitter medische raad en Dr. Dominique Slock, diensthoofd fysische geneeskunde, reumatologie en revalidatie.


Bijkomende informatie kan bekomen worden bij Dr. Bea Maeyaert of Dr. Mieke Devinck, reumatologie en revalidatie, tel 050 36 50 30 of via mail  bea.maeyaert@stlucas.be; mieke.devinck@stlucas.be