Arts-specialist in het departement anesthesie – kritische zorgen in AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV te Brugge tot 31-01-2020

Gemeente
Brugge
Specialisme
Arts-specialist in het departement anesthesie – kritische zorgen
Afsluitdatum
31/01/2020

Jet AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV is op zoek naar m/v:

ANESTHESIST

Uw functie:

Om onze medische teams te versterken, zijn wij op zoek naar een enthousiaste arts-specialist in het departement anesthesie – kritische zorgen.

Voorwaarden:

 • Burger zijn van een lidstaat van de Europese Economische ruimte of van de Zwitserse bondstaat.
 • Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten.
 • Van onberispelijk gedrag zijn.
 • Lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.
 • Houder zijn van het diploma van arts.
 • Tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemachtigd zijn.
 • Bereid zijn samen te werken met de verschillende ziekenhuisdiensten en de genomen doelstellingen van de dienst en het ziekenhuis te helpen realiseren.
 • Verplichte aansluiting bij de groepspolis burgerlijke aansprakelijkheid van het
  AZ Sint-Jan Brugge – Oostende AV.

Uw profiel:

De kandidaat moet de nodige diploma’s en ervaring kunnen voorleggen om te functioneren als anesthesist binnen het departement anesthesie – kritische zorgen met hoofdtaak op intensieve zorgen.

Daarenboven worden volgende specificaties extra gevraagd:

 • houder zijn van de bijzondere beroepstitel Intensieve Zorgen
 • pediatrische anesthesie ervaring is vereist
 • expertise hebben in locoregionale anesthesie
 • aantoonbare academische interesse
 • beschikken over management skills

Aanbod:

Voltijdse betrekking van anesthesist op de campus Sint-Jan Brugge.

Geïnteresseerd?

De kandidatuur, samen met de bewijsstukken, moet ingediend worden uiterlijk op 31 januari 2020 bij de voorzitter van de Raad van Bestuur van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, Ruddershove 10 te 8000 Brugge.

Extra info: 
Bij dr. Nicolas Müller, arts-departementshoofd anesthesie – kritische zorgen, via nicolas.muller@azsintjan.be