Gynaecoloog in AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV te Brugge tot 01-05-2021

Gemeente
Brugge
Specialisme
Gynaecoloog
Afsluitdatum
01/05/2021

Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV is op zoek naar:

Gynaecoloog

 

Functie:

Om onze medische teams te versterken, zijn wij op zoek naar een enthousiaste arts-specialist in het departement gynaecologie - verloskunde.

Voorwaarden:

 • Burger zijn van een lidstaat van de Europese Economische ruimte of van de Zwitserse bondstaat.
 • Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten.
 • Van onberispelijk gedrag zijn.
 • Lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.
 • Houder zijn van het diploma van arts.
 • Tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemachtigd zijn.
 • Bereid zijn samen te werken met de verschillende ziekenhuisdiensten en de genomen doelstellingen van de dienst en het ziekenhuis te helpen realiseren.
 • Verplichte aansluiting bij de groepspolis burgerlijke aansprakelijkheid van het AZ Sint-Jan Brugge – Oostende AV.

Uw profiel:

De kandidaat moet voldoen aan volgende specifieke voorwaarden:

 • erkend zijn als arts-specialist in de gynaecologie-verloskunde
 • opleiding van minstens 1 jaar in benigne gynaecologie en urogynaecologie, robotchirurgie
 • opleiding van minstens 1 jaar in senologie
 • ervaring als spreker op nationale en internationale congressen
 • wetenschappelijke publicaties

De kandidaat moet bereid zijn tot

 • voltijdse deelname aan de dienstactiviteit en wachtregeling en toetreden tot de associatie
 • deelname aan wetenschappelijk onderzoek en onderwijsactiviteiten
 • samenwerking met de verschillende diensten binnen het ziekenhuis
 • samenwerking met de verschillende ziekenhuizen in de regio en de visie van de dienst en het ziekenhuis te helpen realiseren

Aanbod:

Voltijdse betrekking van arts-specialist
gynaecologie - verloskunde op de campus Sint-Jan Brugge vanaf 1 september 2021.

Geïnteresseerd?

De kandidatuur, samen met de bewijsstukken, moet ingediend worden uiterlijk op 1 mei 2021 bij de voorzitter van de Raad van Bestuur van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, Ruddershove 10 te 8000 Brugge.

Extra info:

Bij dr. Anne Loccufier, arts-departementshoofd gynaecologie-verloskunde, via anne.loccufier@azsintjan.be