InterventieCARDIOLOOG in AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV te Brugge tot 17-07-2020

Gemeente
Brugge
Specialisme
InterventieCARDIOLOOG
Afsluitdatum
17/07/2020

InterventieCARDIOLOOG

Uw functie:

Om onze medische teams te versterken, zijn wij op zoek

naar een enthousiaste arts-specialist in de dienst cardiologie.

 

Voorwaarden:

 • Burger zijn van een lidstaat van de Europese Economische ruimte of van de Zwitserse bondstaat.
 • Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten.
 • Van onberispelijk gedrag zijn.
 • Lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.
 • Houder zijn van het diploma van arts.
 • Tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemachtigd zijn.
 • Bereid zijn samen te werken met de verschillende ziekenhuisdiensten en de genomen doelstellingen van de dienst en het ziekenhuis te helpen realiseren.
 • Verplichte aansluiting bij de groepspolis burgerlijke aansprakelijkheid van het AZ Sint-Jan Brugge – Oostende AV.

 

Uw profiel:

De kandidaat moet voldoen aan volgende specifieke voorwaarden:

 • erkend zijn als cardioloog.
 • ervaring in geavanceerde, innovatieve percutane interventies bij coronair lijden is noodzakelijk. Bereidheid om het programma percutane behandeling van structureel hartlijden te ondersteunen en verder uit te bouwen is een vereiste.
 • een doctoraat in de medische wetenschappen strekt tot aanbeveling.
 • bijzondere interesse in klinisch wetenschappelijk
  onderzoek.
 • een of meerdere jaren werkervaring in een gerenommeerd buitenlands centrum bekend voor de behandeling van coronaire pathologie en structureel hartlijden.
 • ruime ervaring met een hartteam werking.
 • kwaliteiten als opleider van artsen-specialisten in opleiding en fellows.

 

Aanbod:

Voltijdse betrekking van arts-specialist cardiologie op de campus Sint-Jan Brugge vanaf 1 september 2020.

 

Geïnteresseerd?

De kandidatuur, samen met de bewijsstukken, moet

ingediend worden uiterlijk op 17 juli 2020 bij de

voorzitter van de Raad van Bestuur van het AZ Sint-Jan

Brugge-Oostende AV, Ruddershove 10 te 8000 Brugge.

 

Extra info:

Bij dr. Rene Tavernier, arts-diensthoofd cardiologie, via rene.tavernier@azsintjan.be