Kinder- en Jeugdpsychiater in AZ Sint-Lucas te Brugge tot 31-05-2022

Ziekenhuis
Gemeente
Brugge
Specialisme
Kinder- en Jeugdpsychiater
Afsluitdatum
31/05/2022

In het AZ Sint-Lucas Brugge, Sint-Lucaslaan 29, 8310 Brugge, is er een vacature voor een voltijdse betrekking (werkbreuk te bespreken) als:

 

Kinder- en Jeugdpsychiater

 

Het AZ Sint-Lucas te Brugge is een autonoom, middelgroot privaat ziekenhuis met een moderne bedrijfscultuur en christelijke levensvisie. Patiënten kunnen er in de 415 erkende bedden en het sterk uitgebouwde dagziekenhuis verzorgd worden. Daarnaast telt het AZ Sint-Lucas verschillende erkende ziekenhuisfuncties en tal van samenwerkingsverbanden met andere zorginstellingen. Het AZ Sint-Lucas is in het bezit van het Qualicor Europe -kwaliteitslabel.

 

Hij/zij is actief binnen de associatie KAS Brugge: een samenwerkingsverband met een opname-eenheid bestaande uit 25 residentiële plaatsen (K) + 7 dagbehandelings-plaatsen (k); en een ambulante raadpleging in AZ Sint-Lucas Brugge en AZ Sint-Jan Brugge-Oostende (campus SFX).

 

De aanstelling gebeurt in AZ Sint-Lucas. De activiteit strekt zich als consulterend arts-specialist ook binnen AZ Sint-Jan uit. We stellen teamgerichtheid erg op prijs, naast psychotherapeutische opleiding, interesse in samenwerking binnen het netwerk alsook samenwerking met ouders en gezinnen.

 

Startdatum te bespreken afhankelijk van de beschikbaarheid.

 

Ook artsen in opleiding kunnen hun interesse kenbaar maken.

 

Zie ook:

-http://www.stlucas.be/raadplegingen/kinderpsychiatrie_voorstelling.htm

-https://www.azsintjan.be/nl/diensten/psychiatrie-psychosomatiek/kinder-en-jeugdpsychiatrie/campus-sfx/kinder-en-jeugdpsychiatrie

 

Schriftelijke kandidatuur graag vóór 31/05/2022 bij de heer Frank Lippens, voorzitter Raad van Bestuur, de heer Niko Dierickx, algemeen directeur, dr. Stefan De Moor, medisch directeur, dr. Joris Arts, voorzitter Medische Raad en dr. Sara Willems, diensthoofd kinder- en jeugdpsychiatrie.

 

Voor verdere inlichtingen: dr. Sara Willems, tel. 050 36 52 06, e-mail sara.willems@stlucas.be