Nefroloog in AZ Sint-Lucas te Brugge tot 30-04-2021

Ziekenhuis
Gemeente
Brugge
Specialisme
Nefroloog
Afsluitdatum
30/04/2021

Op de dienst nefrologie van het Algemeen Ziekenhuis Sint-Lucas Brugge, Sint-Lucaslaan 29, 8310 Brugge, is  er een vacature voor een:

 

Arts-specialist (m/v) in de inwendige geneeskunde met bijzondere bekwaamheid in  de nefrologie,

tijdelijke aanstelling (1 jaar) met kans op verlenging

 

Het AZ Sint-Lucas te Brugge is een autonoom, middelgroot privaat ziekenhuis met een moderne bedrijfscultuur en christelijke levensvisie. Patiënten kunnen er in de 422 erkende bedden en het sterk uitgebouwde dagziekenhuis verzorgd worden.

Daarnaast telt het AZ Sint-Lucas verschillende erkende ziekenhuisfuncties en tal van samenwerkingsverbanden met  andere zorginstellingen.

Het ziekenhuis beschikt over een hemodialyseafdeling en low-care dialyseafdelingen te Oostende, Eeklo en Knokke.

Het  AZ Sint-Lucas is in  het bezit van het Qualicor Europe-kwaliteitslabel.

 

De dienst nefrologie zoekt een arts-specialist erkend in de nefrologie voor een tijdelijke aanstelling (1 jaar) met kans op verlenging, met ingang van 1 januari 2022. De  kandidaat heeft ervaring in alle deelgebieden van de nefrologie. Hij/zij zal participeren aan alle klinische werkzaamheden van het high-care centrum te Brugge en de low-care centra te Oostende, Eeklo en Knokke.

 

Schriftelijke kandidatuurstellingen met curriculum vitae dienen ingestuurd te worden uiterlijk tegen 30 april 2021. Deze dienen gericht te worden aan de heer F. Lippens, voorzitter van de Raad van Bestuur, aan dr. J. Arts, voorzitter van de Medische Raad,  dr. L. Reyns, diensthoofd nefrologie en aan dr. S. De Moor, medisch  directeur.

Meer inlichtingen over de vacature kunnen bekomen worden bij dr. L. Reyns, diensthoofd nefrologie (050 36 59 05).