Neus-, Keel- en Oorziekten in Jessa Ziekenhuis te Hasselt tot 15-10-2021

Ziekenhuis
Gemeente
Hasselt
Specialisme
Neus-, Keel- en Oorziekten
Afsluitdatum
15/10/2021

Met een team van 350 artsen en 3100 medewerkers is het Jessa Ziekenhuis één van de grootste ziekenhuizen in Vlaanderen. Het Jesse Ziekenhuis werkt nauw samen met haar netwerkpartnerziekenhuizen en is lid van het Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven. Onze patiënten kunnen rekenen op een warm, veilig en kwalitatief zorgtraject dat gebruik maakt van de nieuwste technologieën en aandacht heeft voor vooruitstrevende therapieën. Jessa biedt uitdagende loopbaanperspectieven en concrete groeikansen.

In kader van de verdere uitbouw van de dienst Neus- Keel- en Oorziekten wenst de beheerder over te gaan tot de aanwerving van: 

Een voltijds arts-specialist in de Neus- Keel- en Oorziekten (M/V) 

Uw werkzaamheden in het Jessa Ziekenhuis en de partnerziekenhuizen bestaan uit Neus- Keel en Oorziekten in de volledige breedte van het vak. 

Daartoe heeft u uw opleiding in universitaire diensten en perifere diensten genoten met bijzondere aandacht voor de otologie/otoendoscopie. 

Er wordt van u verwacht zelfstandig en in team te kunnen werken. 

Uit uw curriculum blijkt, naast deze brede vorming, vooral uw interesse in de audiologische en heelkundige otologie en vestibulologie.

Naast uw klinische activiteiten zal u tevens betrokken zijn in het geven van opleiding. Regelmatig actieve deelnames aan dienstvergaderingen, nationale vergaderingen, begeleiden van studenten/stagiaires/bachelorproeven strekken tot aanbeveling. 

Invullen van de vacature en start van de klinische activiteiten is voorzien vanaf september 2022.

De kandidaturen met uitgebreid curriculum vitae dienen vóór 15 oktober 2021 aangetekend toe te komen bij:  dhr. Roel Cleenders, voorzitter Jessa Ziekenhuis, Salvatorstraat 20 te 3500 Hasselt

Bijkomende inlichtingen: 

Dr. Kristof Deben, arts diensthoofd Neus- Keel- en Oorziekten, tel. 011 33 74 31