PLASTISCH CHIRURG in AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV te Brugge tot 31-10-2021

Gemeente
Brugge
Specialisme
PLASTISCH CHIRURG
Afsluitdatum
31/10/2021

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV is op zoek naar m/v:

PLASTISCH CHIRURG

 

Uw functie:


Om onze medische teams te versterken, zijn wij op zoek naar een enthousiaste arts-specialist in de dienst plastische chirurgie.


Voorwaarden:

 • Burger zijn van een lidstaat van de Europese Economische ruimte of van de Zwitserse bondstaat.
 • Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten.
 • Van onberispelijk gedrag zijn.
 • Lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.
 • Houder zijn van het diploma van arts.
 • Tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemachtigd zijn.
 • Bereid zijn samen te werken met de verschillende ziekenhuisdiensten en de genomen doelstellingen van de dienst en het ziekenhuis te helpen realiseren.
 • Verplichte aansluiting bij de groepspolis burgerlijke aansprakelijkheid van het AZ Sint-Jan Brugge – Oostende AV.


Uw profiel:

 

 • De kandidaat moet voldoen aan volgende specifieke voorwaarden:
 • erkenning in de plastische, esthetische en reconstructieve heelkunde
 • met voorkeur opleiding genoten in een internationaal gerenommeerde dienst plastische heelkunde
 • uitgebreide opleidingservaring in microchirurgie en vrije flap transfer zowel voor borstreconstructies als voor diverse reconstructies van het lichaam
 • specifieke opleiding genoten voor free lumbar flap borstreconstructies
 • ervaring in transgender heelkundige technieken
 • buitenlandse opleiding genoten in faciale esthetiek
 • minimaal 3 wetenschappelijke publicaties volbracht en interesse in verdere uitwerking hiervan
 • ervaring als spreker op gerenommeerde congressen binnen het vakgebied
 • praktijkvoering in zowel reconstructieve heelkunde als esthetische heelkunde
 • interesse tot verdere uitbreiding van multidisciplinaire samenwerkingen voor complexe pathologie
 • nauwe samenwerking met collega’s is essentieel
 • hoog maatschappelijk engagement


Aanbod:


Functie van arts-specialist in de dienst plastische heelkunde, deeltijds op campus Sint-Jan Brugge en deeltijds op campus Henri Serruys Oostende

Geïnteresseerd?
De kandidatuur, samen met de bewijsstukken, moet ingediend worden uiterlijk op 31 oktober 2021 bij de voorzitter van de Raad van Bestuur van het AZ Sint-Jan
Brugge-Oostende AV, Ruddershove 10 te 8000 Brugge.


Extra info:
Bij dr. Bob Casaer, arts-diensthoofd plastische heelkunde, via bob.casaer@azsintjan.be