PSYCHIATER (volwassenenpsychiatrie) in AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV te Brugge tot 28-02-2021

Gemeente
Brugge
Specialisme
PSYCHIATER (volwassenenpsychiatrie)
Afsluitdatum
28/02/2021

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV is op zoek naar m/v:

PSYCHIATER

Uw functie:

Om onze medische teams te versterken, zijn wij op zoek naar een enthousiaste arts-specialist in het departement psychiatrie - psychosomatiek.

 

Voorwaarden:

 • Burger zijn van een lidstaat van de Europese Economische ruimte of van de Zwitserse bondstaat.
 • Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten.
 • Van onberispelijk gedrag zijn.
 • Lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.
 • Houder zijn van het diploma van arts.
 • Tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemachtigd zijn.
 • Bereid zijn samen te werken met de verschillende ziekenhuisdiensten en de genomen doelstellingen van de dienst en het ziekenhuis te helpen realiseren.
 • Verplichte aansluiting bij de groepspolis burgerlijke aansprakelijkheid van het AZ Sint-Jan Brugge – Oostende AV.

 

Uw profiel:

De kandidaat moet voldoen aan volgende specifieke voorwaarden:

 • erkenning als psychiater.
 • richting volwassenpsychiatrie.
 • expertise en interesse m.b.t. affectieve stoornissen.

 

Aanbod:

Voltijdse betrekking van arts-specialist in het departement psychiatrie – psychosomatiek met inschakeling in de residentiële en poliklinische activiteiten van de dienst volwassenpsychiatrie op de campussen Brugge, vanaf 1 oktober 2021.

 

Geïnteresseerd?

De kandidatuur, samen met de bewijsstukken, moet ingediend worden uiterlijk op 28 februari 2021 bij de voorzitter van de Raad van Bestuur van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, Ruddershove 10 te 8000 Brugge.

 

Extra info:

Bij dr. Jürgen De Fruyt, departementshoofd psychiatrie - psychosomatiek, op het nummer 050 45 23 90 of e-mail juergen.defruyt@azsintjan.be