Radioloog in AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV te Brugge tot 30-04-2021

Gemeente
Brugge
Specialisme
Radioloog
Afsluitdatum
30/04/2021

Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV is op zoek naar:

Radioloog

 

Functie:

Om onze medische teams te versterken, zijn wij op zoek naar een enthousiaste arts-specialist in het departement radiologie – medische beeldvorming.

Voorwaarden:

 • Burger zijn van een lidstaat van de Europese Economische ruimte of van de Zwitserse bondstaat.
 • Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten.
 • Van onberispelijk gedrag zijn.
 • Lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.
 • Houder zijn van het diploma van arts.
 • Tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemachtigd zijn.
 • Bereid zijn samen te werken met de verschillende ziekenhuisdiensten en de genomen doelstellingen van de dienst en het ziekenhuis te helpen realiseren.
 • Verplichte aansluiting bij de groepspolis burgerlijke aansprakelijkheid van het AZ Sint-Jan Brugge – Oostende AV.

 

Uw profiel:

De kandidaat moet voldoen aan volgende specifieke voorwaarden:

 • erkend zijn als radioloog
 •  
 • opgeleid zijn en ervaring hebben in alle anatomische subregio’s en technisch onderricht zijn in klassieke RX, echografie, CT, MR en angiografie en ervaring hebben in abdominale MR
 • speciale ervaring en interesse hebben in “interventie radiologie” en dit meer bepaald ook in het thoracoabdominale gebied inclusief TIPS en interventionele oncologie
 • bereid zijn mee te functioneren in de “angiografie-interventie/stroke” wacht en zijn aandeel van deze “interventie-wachten” binnen de groep van interventie radiologen op zich te nemen
 • bereid zijn toe te treden tot ruimere associatie tussen de diensten radiologie van het
  AZ Sint-Jan Brugge – Oostende AV en het AZ Sint-Lucas Brugge

Aanbod:

Voltijdse betrekking van radioloog op de campus Sint-Jan Brugge.

Geïnteresseerd?

De kandidatuur, samen met de bewijsstukken, moet ingediend worden uiterlijk op 30 april 2021 bij de voorzitter van de Raad van Bestuur van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, Ruddershove 10 te 8000 Brugge.

Extra info:

Bij dr. Jan Casselman, arts-departementshoofd radiologie-medische beeldvorming, via jan.casselman@azsintjan.be