resident hartfalen in OLV Ziekenhuis Aalst-Asse-Ninove te Aalst tot 31-12-2020

Gemeente
Aalst
Specialisme
resident hartfalen
Afsluitdatum
31/12/2020

Het OLV Hartcentrum is een tertiair niet-universitair centrum met meer dan 30 jaar ervaring in hooggespecialiseerde cardiale zorg. Het centrum biedt een breed therapeutisch arsenaal aan voor hartfalenpatiënten: medicamenteuze behandeling, cardiale revalidatie, implantatie van biventriculaire pacemakers en defibrillatoren, percutane behandeling van structureel hartlijden (TAVI, Mitraclip, IASD, …), implantatie van assist devices en harttransplantatie. Ons Hartcentrum draagt teaching, innovatie en research hoog in het vaandel. We participeren in een breed scala aan klinische studies.


Wij wensen onze dienst uit te breiden met een resident hartfalen.


Functie:

 • U bent actief op de gespecialiseerde afdeling van gehospitaliseerde hartfalenpatiënten waar u in nauwe samenwerking met collega’s instaat voor diagnostiek, behandeling en opvolging van complexe hartfalenproblematiek.
 • U wordt betrokken bij de werking van de multidisciplinaire hartfalenkliniek. Deze focust zich op hoogrisico patiënten, zowel HFrEF, HFmrEF als HFpEF.
 • U participeert aan de raadplegingsactiviteit, met focus op op ambulante opvolging van hartfalenpatiënten.
 • U participeert aan de wekelijkse hartfalen-, LVAD- en transplantstaf.
 • U heeft belangstelling voor wetenschappelijke projecten & deelname aan klinische studies. In overleg kan u ook ingeschakeld worden bij de opvolging en ontwikkeling van een wetenschappelijk project met het oog op een publicatie.
 • In functie van bijkomende interesses kan u betrokken worden in het programma cardiale revalidatie, imaging of devices.
 • U participeert aan het klinisch wachtsysteem.
 • Het betreft een voltijdse betrekking voor een initiële periode van 1 jaar.

Profiel:

 • U bent arts met specialisatie in de cardiologie en u bent wettelijk bevoegd om de geneeskunde uit te oefenen in België.
 • U beheerst het Nederlands, alsook voldoende kennis van het Frans en het Engels.
 • U kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.
 • U kan op een vlotte en correcte manier informatie verstrekken aan patiënten.
 • U hebt een bijzondere interesse voor hartfalen en multidisciplinaire zorg.

Aanbod:

 • Een voltijds contract van bepaalde duur (1 jaar).
 • Wij bieden een gepaste verloning en contractuele overeenkomst conform deze verantwoordelijke functie.

Geïnteresseerden worden verzocht een schriftelijke sollicitatie samen met een uitgebreid curriculum vitae te richten aan:

Dr. Eric Wyffels, diensthoofd cardiologie: eric.wyffels@olvz-aalst.be Dr. Jozef Bartunek, clusterhoofd hartfalen: jozef.bartunek@olvz-aalst.be Tel. secr. Hartcentrum OLV Aalst: 053/72 44 39


Indien u op gesprek wordt uitgenodigd, verzoeken wij u alle nodige attesten en erkenningen mee te brengen voor nazicht (onder andere diploma geneeskunde, artsenvisum, erkenningsbesluit cardiologie).