Uroloog in AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV te Brugge tot 31-10-2020

Gemeente
Brugge
Specialisme
Uroloog
Afsluitdatum
31/10/2020

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende is op zoek naar m/v: Uroloog

 

Uw functie:

Om onze medische teams te versterken, zijn wij op zoek naar een enthousiaste arts-specialist in de dienst urologie.

 

Voorwaarden:

 • Burger zijn van een lidstaat van de Europese Economische ruimte of van de Zwitserse bondstaat.
 • Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten.
 • Van onberispelijk gedrag zijn.
 • Lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.
 • Houder zijn van het diploma van arts.
 • Tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemachtigd zijn.
 • Bereid zijn samen te werken met de verschillende ziekenhuisdiensten en de genomen doelstellingen van de dienst en het ziekenhuis te helpen realiseren.
 • Verplichte aansluiting bij de groepspolis burgerlijke aansprakelijkheid van het AZ Sint-Jan Brugge – Oostende AV.

 

Uw profiel:

De kandidaat moet voldoen aan volgende specifieke voorwaarden:

 • erkend zijn als uroloog
 • bijzondere bekwaming hebben in de heelkundige,  laser-, warmte- en hittebehandelingen van de goedaardige prostaathypertrofie
 • bijzondere bekwaming in het gebruik van de robot voor oncologische en niet-oncologische ingrepen
 • bijzondere interesse in publiceren van klinische studies
 • een doctoraat strekt tot aanbeveling

 

Aanbod:

Voltijdse betrekking van uroloog op de campus Sint-Jan Brugge.

 

Geïnteresseerd?

De kandidatuur, samen met de bewijsstukken, moet ingediend worden uiterlijk op 31 oktober 2020 bij de voorzitter van de Raad van Bestuur van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, Ruddershove 10 te 8000 Brugge.

 

Extra info:

Bij dr. Jo Ampe, arts-diensthoofd urologie, via jozef.ampe@azsintjan.be