Zaalarts Pneumologie in AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV te Oostende tot 05-10-2020

Gemeente
Oostende
Specialisme
Zaalarts Pneumologie
Afsluitdatum
05/10/2020

ZAALARTS PNEUMOLOGIE

Uw functie:

Om onze medische teams te versterken, zijn wij op zoek naar een enthousiaste zaalarts pneumologie voor de campus Henri Serruys Oostende.

Voorwaarden:

 • Burger zijn van een lidstaat van de Europese Economische ruimte of van de Zwitserse bondstaat.
 • Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten.
 • Van onberispelijk gedrag zijn.
 • Lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.
 • Houder zijn van het diploma van arts.
 • Tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemachtigd zijn.
 • Bereid zijn samen te werken met de verschillende ziekenhuisdiensten en de genomen doelstellingen van de dienst en het ziekenhuis te helpen realiseren.
 • Verplichte aansluiting bij de groepspolis burgerlijke aansprakelijkheid van het AZ Sint-Jan Brugge – Oostende AV.

Uw profiel:

De kandidaat moet houder zijn van de academische graad van arts

Aanbod:

 • Samenwerking met een enthousiaste equipe, bestaande uit 3 longartsen, zaalverpleegkundigen, alsook paramedische disciplines. Je wordt in principe de rechterhand van de longartsen en het eerste aanspreekpunt van de spoedartsen bij hospitalisaties.
 • Een diverse en dankbare patiëntenpopulatie met mogelijkheid tot veel afwisseling en ‘out of the box’ denken. We bieden veel afwisseling aan. De job-inhoud past binnen het profiel van een geïnteresseerde basisarts en biedt de mogelijkheid tot een springplank naar verdere opleidingen
 • Mooi evenwicht tussen patiëntencontact en administratief werk; er wordt gestreefd naar de geplogenheden en werkwijze van de JCI-accreditatie.
 • Verloning in verhouding tot de werkdruk.

Geïnteresseerd?

De kandidatuur, samen met de bewijsstukken, bezorgen aan AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, personeelsdienst campus Henri Serruys, Kaïrostraat 84 te 8400 Oostende of via e-mail: personeelsdienst.oostende@azsintjan.be

Extra Info: bij dr. Wim Verhaeghe, diensthoofd pneumologie campus H. Serruys op het nummer 059 55 51 81 of e-mail Wim.Verhaeghe@azsintjan.be

U kan ook terecht bij dr. Suzy Van Erum, coördinerend arts op het nummer 059 55 51 29 of e-mail CoordinerendArts.Oostende@azsintjan.be