You are here

AZ Sint-Lucas

AZ Sint-Lucas
Sint-Lucaslaan 29
8310 Assebroek
Telefoon: 050 36 91 11
Fax: 050 37 01 27
Website: http://www.stlucas.be

Als middelgroot acuut ziekenhuis staat het AZ Sint-Lucas dag en nacht paraat om de Brugse regio op een eigentijdse manier gezondheidszorg van topkwaliteit aan te bieden.

Vrijwel elke vorm van medisch-specialistische zorg is er aanwezig en patiënten kunnen in de 415 erkende bedden en het sterk uitgebouwde dagziekenhuis verzorgd worden. 

In 2015 bestond het ziekenhuis 50 jaar !

Missie en visie

De Raad van Bestuur het van AZ Sint-Lucas Brugge wil het ziekenhuis sturen vanuit onderstaande visie en bevestigt deze ook als zijn missie:

 1. We willen een efficiënt en menselijk ziekenhuis zijn en eigentijdse, patiëntgestuurde kwalitatief hoogstaande zorg aanbieden.
 2. We beroepen ons uitdrukkelijk op de waarden van de christelijke traditie: aandacht voor ethische aspecten in de zorg, aandacht voor zingeving, solidariteit en rechtvaardigheid, aandacht voor kansarme en kwetsbare personen, openheid en respect voor elke andere overtuiging. Deze waarden actualiseren de inzet van de oprichters van het ziekenhuis, die zich inspireerden op de menslievendheid van Christus en op de caritaspraktijk.
 3. We willen gezondheidszorg van hoge kwaliteit aanbieden tegen verantwoorde kosten en steunend op volgende 6 waarden:

  Met respect
  … omdat elke persoon uniek is met zijn eigen waarden, overtuiging en zijn beleving en omdat privacy en het maken van eigen keuzes een recht is

  Van harte
  … omdat een vriendelijke en inlevende omgang met elkaar wonderen doet

  Met spirit
  … omdat de christelijke traditie ons inspireert en aanwakkert, hebben we aandacht voor alles wat een mens beroert

  Met vertrouwen
  … omdat kunnen bouwen en rekenen op elkaar de basis is voor betrouwbare dienstverlening

  Wel overwogen
  … omdat deskundige zorg van hoge kwaliteit onze prioriteit is en omdat we onze verantwoordelijkheid opnemen als een goede huismoeder

  In overleg
  … omdat inspraak en dialoog de sleutels zijn voor goede zorg en opbouwend samenwerken

Dit wensen we te realiseren door:

Het aanbieden van specialistische zorg door competente medewerkers,
gebaseerd op wetenschappelijk verantwoord handelen en door continue bijscholing.

Het effectief en efficiënt inzetten van mensen en middelen
met aandacht voor een veilig en aangenaam werkklimaat.

Het werken aan een kwaliteitscultuur door onze resultaten te meten, te evalueren
en bij te sturen binnen elk aspect van de ziekenhuisactiviteit.

Het ontwikkelen van multidisciplinaire zorgprogramma’s om uit te munten in totaalzorg.

Het verzekeren van zorgcontinuïteit door een gerichte overdracht
tussen artsen, huisartsen en andere zorgverstrekkers.

Het inbedden van ons ziekenhuis in een regionaal en supraregionaal netwerk
van subspecialisaties waardoor patiënten optimale zorg kunnen ontvangen.

Het verder uitbouwen van informatietechnologie
ter ondersteuning van het zorgproces en de patiëntveiligheid.

Het investeren in technologische vernieuwing binnen onze opdracht.

Het aanpassen van de ziekenhuisinfrastructuur aan nieuwe noden,
opdrachten en verwachtingen.