You are here

Nationaal Multiple Sclerose Centrum

Nationaal Multiple Sclerosecentrum
Vanheylenstraat 16
1820 Melsbroek
Telefoon: 02 597 80 00
Fax: 02 597 80 01
Website: http://www.mscenter.be

Over NMSC

Het Nationaal MS Centrum is een categoraal ziekenhuis, gespecialiseerd in Multiple Sclerose en aanverwante neurologische aandoeningen. Naast een hospitalisatie afdeling van 134 Sp-bedden, beschikt het centrum over een specifieke RIZIV revalidatieconventie voor 70 ambulante en 42 gehospitaliseerde patiënten per dag. Tevens is er een poliklinische activiteit die zich toespitst op personen met MS. Het centrum telt ongeveer 300 werknemers. Het centrum speelt nationaal en internationaal een rol in de behandeling en revalidatie van de persoon met MS, waarbij een multidisciplinaire aanpak steeds voorop staat. Het multidisciplinair revalidatieteam is erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Missie van het NMSC

Het Nationaal MS Centrum biedt integrale, veilige, topklinische en geïntegreerde zorgtrajecten op maat voor personen met MS en andere chronische neurologische aandoeningen.

Doelstellingen voor de komende jaren

  Zorg- en revalidatieprogramma’s

  • De implementatie van een nieuw Transmuraal & Multidisciplinair MS-Team, waarmee een innovatief zorg- en revalidatieprogramma zal kunnen worden aangeboden. De beoogde startdatum is 1 januari 2015.
  • De lopende zorg- en revalidatieprogramma’s worden geoptimaliseerd met focus op een multidisciplinaire aanpak en JCI genormeerde kwaliteitseisen.
  • Uitbouw van de chronische conventie waar het centrum een organisatorische en educatieve rol te vervullen heeft in het transmuraal werken met rust- en verzorgingstehuizen die zorg bieden aan personen met een neurologische aandoening.

  Kwaliteit

  • Op 14 oktober 2017 behaalde het NMSC het JCI-label
  • Daarnaast blijven we verder actief werken aan het beheer en opvolging van kwaliteitsindicatoren, alsook aan patiëntveiligheidsmetingen

  Infrastructuur

  • Het NMSC bereidt de bouw van een gloednieuw ziekenhuis voor op de huidige site van het NMSC
  • In afwachting van de nieuwbouw worden verdere onderhoudswerken uitgevoerd, die van essentieel belang zijn om de kwaliteit van zorg te blijven garanderen. Hierbij worden in hoofdzaak het revalidatiecentrum, de cafetaria voor patiënten en bezoekers, alsook de keuken aangepakt.

  HR-beleid

  • Er zal in de komende jaren een performant HR beleidsplan geïmplementeerd worden met onder meer aandacht voor een gericht rekrutering- en retentiebeleid, het duidelijk stellen van de doelstellingen en verwachtingen ten aanzien van alle functiegroepen, de creatie van een globaal kader voor ontwikkeling en groei, de verdere ontwikkeling van leiderschapsvaardigheden bij kaderleden.
  • Het HR beleidsplan beoogt een cultuur en werkkader te creëren waar het aangenaam is om werken, waar alle medewerkers zich als professional inzetten voor de integrale zorg van de patiënt en waardoor het NMSC zich op de kaart kan zetten als aantrekkelijke werkgever binnen het zorglandschap.