You are here

AZ Sint Jan Brugge-Oostende

  • Locatie: Oostende
  • Specialisme: ZAALARTS GERIATRIE
  • Afsluitdatum: 18-09-2020

ZAALARTS GERIATRIE
 
Uw functie:
Om onze medische teams te versterken, zijn wij op zoek naar een enthousiaste zaalarts geriatrie voor de campus Henri Serruys Oostende.
 
Voorwaarden:
 Burger zijn van een lidstaat van de Europese Economische ruimte of van de Zwitserse bondstaat.
 Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
 De burgerlijke en politieke rechten bezitten.
 Van onberispelijk gedrag zijn.
 Lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.
 Houder zijn van het diploma van arts.
 Tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemachtigd zijn.
 Bereid zijn samen te werken met de verschillende ziekenhuisdiensten en de genomen doelstellingen van de dienst en het ziekenhuis te helpen realiseren.
 Verplichte aansluiting bij de groepspolis burgerlijke aansprakelijkheid van het AZ Sint-Jan Brugge – Oostende AV.
 
Uw profiel:
De kandidaat moet houder zijn van de academische graad van arts
 
Aanbod:
 Een aangename werkomgeving met een gemotiveerde equipe
 Wij bieden een betrekking van zaalarts geriatrie op de campus Henri Serruys
 De dienst geriatrie is erkend voor het geriatrisch zorgprogramma
 
Geïnteresseerd?
De kandidatuur, samen met de bewijsstukken, bezorgen aan AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, personeelsdienst campus Henri Serruys, Kaïrostraat 84 te 8400 Oostende of via e-mail: personeelsdienst.oostende@azsintjan.be
Extra Info: bij dr. Dirk Vandevondele, diensthoofd geriatrie campus H. Serruys op het nummer 059 55 55 02 of e-mail Dirk.VandeVondele@azsintjan.be
U kan ook terecht bij dr. Suzy Van Erum, coördinerend arts op het nummer 059 55 51 29 of e-mail CoordinerendArts.Oostende@azsintjan.be