You are here

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende

 • Locatie: Brugge
 • Specialisme: CARDIOLOOG
 • Afsluitdatum: 31-12-2019

Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV is op zoek naar m/v: 

CARDIOLOOG

 

 • Uw functie:

Om onze medische teams te versterken, zijn wij op zoek naar een enthousiaste arts-specialist in de dienst cardiologie.

 

 

Voorwaarden:

 • Burger zijn van een lidstaat van de Europese Economische ruimte of van de Zwitserse bondstaat.
 • Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten.
 • Van onberispelijk gedrag zijn.
 • Lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.
 • Houder zijn van het diploma van arts.
 • Tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemachtigd zijn.
 • Bereid zijn samen te werken met de verschillende ziekenhuisdiensten en de genomen doelstellingen van de dienst en het ziekenhuis te helpen realiseren.
 • Verplichte aansluiting bij de groepspolis burgerlijke aansprakelijkheid van het
  AZ Sint-Jan Brugge – Oostende AV.

 

Uw profiel:

De kandidaat moet voldoen aan de volgende specifieke voorwaarden:

 • erkend zijn als cardioloog
 • ruime ervaring in geavanceerde elektrofysiologie, catheter ablatie behandeling van hartritmestoornissen, implantatie van hartritme en hartresynchronisatie devices
 • expertise in extractie van hartritme devices
 • expertise in inplanting van draadloze en subcutane ritme devies
 • een doctoraat in de medische wetenschappen
 • bijzondere interesse in klinisch wetenschappelijk onderzoek
 • een of meerdere jaren werkervaring in een gerenommeerd buitenlands centrum bekend voor de behandeling van hartritmestoornissen
 • ruime ervaring met een hartteam werking
 • kwaliteiten als opleider van artsen-specialisten in opleiding en fellows
 • leidinggevende kwaliteiten en/of ervaring

 

 

Aanbod:

Voltijdse betrekking van cardioloog op de campus Sint-Jan Brugge.

 

 

Geïnteresseerd?

De kandidatuur, samen met de bewijsstukken, moet ingediend worden uiterlijk op 31 december 2019 bij de voorzitter van de Raad van Bestuur van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, Ruddershove 10 te 8000 Brugge.

 

Extra info:
Bij dr. Yves Vandekerckhove, arts-diensthoofd cardiologie, via yves.vandekerckhove@azsintjan.be