You are here

Kwaliteitsindicatoren

Sinds enkele jaren is er meer aandacht voor publieke verantwoording in de gezonheidszorg. De vraag naar transparantie van de kwaliteit van zorg en naar toegankelijke informatie over de kwaliteit van de individuele ziekenhuizen ter beschikking van het grote publiek, neemt toe.

Er bestond al een jarenlange traditie binnen het VznkuL om indicatoren tussen de leden te vergelijken. Deze indicatoren worden gebruikt binnen het VznkuL om op continue basis de kwaliteit te verbeteren. Er wordt in het VznkuL veel aandacht besteed aan intervisie, verbeteracties en opstellen van gemeenschappelijke richtlijnen.

VznkuL wil bijdragen tot de maatschappelijke verantwoording over de klinische performantie van ziekenhuizen. Het VznkuL publiceert daarom een geselecteerde set indicatoren. Deze indicatoren moeten voldoen aan volgende criteria:

- valide en betrouwbare indicatoren

- die nuttig zijn voor de publieke verantwoording over hun klinische performantie en accreditering

- op basis van wetenschappelijke evidentie en internationale erkenning.

Voor de indicatoren betreffende hartinfarct en heup- of knieprothese werd aan elk ziekenhuizen gevraagd om per meting een sample van 25 opeenvolgende dossiers te bestuderen. Voor de indicator patiëntidentificatie werden in totaal 17.928 patiënten nagekeken, en voor decubitus 18.992 patiënten.

Verscheidene ziekenhuizen publiceren hun eigen data, en hoe ze zich verhouden tot het gemiddelde van het VznkuL, op hun eigen website. Deze kunnen geconsulteerd worden via een link naar de desbetreffende ziekenhuizen.