You are here

Nieuwe leden raad van bestuur

Dr. Stefaan Carlier werd opgevolgd door dr. Filip Ameye, voorzitter medische raad AZ Maria Middelares.

Dr. Eric Wyffels werd door de raad van bestuur van 14 maart 2019 aangeduid als ondervoorzitter. Dr. Jo Leysen, gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout, blijft ondervoorzitter.