You are here

Patiënt identificatie

Belang

Fouten bij de identificatie van de patiënt kunnen voorkomen in alle fasen van de diagnose en behandeling.

Daarom krijgt iedere patiënt bij een hospitalisatie een armbandje rond de pols, waarop de persoonsgegevens van de patiënt staan. Dit identificatiebandje draagt men tijdens het gehele verblijf in het ziekenhuis. Zo kunnen de ziekenhuismedewerkers de patiënt op een veilige manier identificeren.

Ook zullen de zorgverleners tijdens het verblijf in het ziekenhuis vaak naar deze persoonsgegevens (naam, voornaam, geboortedatum) vragen. Zo kunnen ze deze vergelijken met de gegevens voor de patiënt zijn onderzoek, operatie, bloedafname, bloedtoediening, transport, enzovoort.

Als het identificatiebandje omwille van welke reden ook verwijderd is, dan moet de patiënt dit altijd melden aan een zorgverlener zodat een nieuw identificatiebandje kan omgedaan worden. Op deze manier levert het ziekenhuis samen met de patiënt een bijdrage aan een optimale patiëntveiligheid.

Resultaten

Interpretatie

In deze steekproef werden in totaal over de zeven jaren 72.243 patiënten opgenomen.

Dank zij verbeteracties, is over een periode van 7 jaar het aantal patiënten met een correct en volledig identificatiebandje in de ziekenhuizen van het Vlaams ziekenhuisnetwerk KU Leuven toegenomen.


Deelnemende ziekenhuizen


AZ Sint-Elisabeth, RZ Heilig Hart Tienen, AZ Diest, AZ Groeninge, AZ Damiaan, Jessa Ziekenhuis, AZ Sint-Blasius, AZ Sint-Maarten, AZ Turnhout, Imeldaziekenhuis, UZ Leuven, OLV Ziekenhuis Aalst, Sint-Trudoziekenhuis, Ziekenhuis Oost-Limburg, AZ Sint-Lucas Brugge, Sint-Franciskusziekenhuis, Ziekenhuis Maas en Kempen, AZ Glorieux, Mariaziekenhuis

Definitie

Percentage van de patiënten dat een correct en volledig identificatiebandje draagt. Volledig = minstens 2 identificatieparameters zijn aanwezig (voorbeeld naam, geboortedatum, identificatienummer, foto, barcode,...)

Teller: aantal  patiënten dat een correct en volledig identificatiebandje draagt

Noemer: totaal aantal gecontroleerde patiënten in het ziekenhuis

Streefwaarde

Alle patiënten (dus 100%) dragen een correct en volledig identificatiebandje.