You are here

Platform HRM

Doel

Het Platform HRM zal door kennisoverdracht tussen haar leden streven naar een kwalitatief hoogstaand beleid inzake menselijk kapitaal in al haar facetten over alle disciplines heen.
Het Platform zal hierbij aansluiten op actuele thema’s, rekening houdend met het doel van het VznkuL, namelijk een aangetoonde excellentie van haar leden. Vanuit die optiek zal het platform ook de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden voor de sector promoveren.
Onder de leden zullen de contacten bevorderd worden om een expertisenetwerk rond HRM uit te bouwen.
Zoveel als mogelijk zal  een transparante dialoog gehouden worden met andere werkgroepen zoals de werkgroep verpleegkundig directeurs, werkgroep beleidsinformatie, enz. om o.a. overlap van agendapunten te vermijden.
Belangenverdediging wordt overgelaten aan de bestaande organisaties. Het Platform kan indien nodig hierbij faciliteren.

Leden

Verantwoordelijken HRM.