You are here

Structuur

De Algemene Vergadering bestaat uit:

 • de voorzitter van de vzw
 • voor groep A: de vice-rector bio-medische wetenschappen van de KU Leuven, de decaan van de medische faculteit KU Leuven, de vertegenwoordiger aangeduid door het bestuurscomité van UZ Leuven, de gedelegeerd bestuurder, de hoofdarts en de voorzitter van de medische raad van UZ Leuven
 • voor groep B en C: van elk lid de voorzitter van de raad van bestuur, de algemeen directeur, de hoofdarts en de voorzitter van de medische raad

De Raad van Bestuur bestaat uit:

 • Mark Waer, voorzitter
 • Voor groep A: Wim Robberecht, gedelegeerd bestuurder van UZ Leuven
 • Voor groep B: Filip Ameye, Jo Leysen (ondervoorzitter), Bart Pardon, Eric Wyffels (ondervoorzitter)
 • Voor groep C: Rudy Poedts, Bjorn Ghillemijn

Het dagelijks bestuur bestaat uit:

 • Mark Waer, voorzitter
 • Dirk De Ridder: strategisch coördinator
 • Caroline Weltens: medisch coördinator
 • Marga Lavaerts: administratief coördinator