You are here

Werkgroep hoofdgeneesheren - voorzitters medische raad

Doel

De medische raden en hoofdgeneesheren van de ziekenhuizen behandelen voornamelijk aspecten die mede een invloed hebben op het beleid en het personeel van het ziekenhuis. De leden willen dat de werkgroep aansluit bij actuele thema’s (vb. veiligheidsmanagementsysteem, zorgprogramma’s, borstkliniek,…), rekening houdende met het doel van het VznkuL, nl. een aangetoonde excellentie van haar leden. Daarom dienen alle aspecten van kwaliteit samengebracht te worden in de werkgroep.


Algemene opdracht van de werkgroep hoofdgeneesheren – voorzitters medische raad is het concretiseren van een belangrijke doelstelling van het VznkuL (“Een wezenlijke bijdrage te leveren tot de realisatie van een toegankelijk en hoogkwalitatief aanbod van patiëntenzorg in Vlaanderen, volgens de principes van multidisciplinaire, transmurale samenwerking en van onderlinge taakafspraken;”). Meer in het bijzonder kan aandacht besteed worden aan de problematiek rond het tekort aan ASO’s, de verdere ontwikkeling van het oncologisch handboek en het proactief opvolgen van nieuwe wetgeving.
De werkgroep heeft een brugfunctie naar de eigen medische staf om zodoende de verschillende projecten van het VznkuL kenbaar te maken en de medische staf te motiveren tot deelname aan de werking van het VznkuL.
De verschillende lopende projecten van het VznkuL zullen in de werkgroep geïntegreerd worden.
 

Leden

Hoofdgeneesheren en voorzitters van de medische raad.